Informace k otevření základní školy

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude umožněna docházka do školy žákům 1. stupně. Základní škola bude zajišťovat vzdělávací aktivity dle metodiky MŠMT a to pro skupiny v maximálním počtu 15 žáků, přičemž složení skupin bude neměnné. Podmínkou nástupu dítěte ke vzdělání ve škole je vyplnění čestného prohlášení, jehož součástí je výčet rizikových faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách ve škole. 

Docházka do školy je dobrovolná. Děti, které zůstanou doma, budou pokračovat v distanční výuce (výuce na dálku).

Vzhledem k potřebě utvořit předem stanovené skupiny prosíme o co nejrychlejší nahlášení třídním učitelům, zda se vaše dítě bude vzdělávacích aktivit účastnit. U žáků 1. ročníku zašlete informaci na adresu reditel@zs-destna.cz. Konečný termín přihlášení dětí je do 18. 5. 2020. Podrobnosti k organizaci výuky Vám sdělíme v týdnu po 18. 5. Do 18. prosím zašlete přihlášku do dětské skupiny (naleznete níže nebo v samostatném článku v Aktualitách).

Ve škole budou dodržována všechna hygienická opatření potřebná k zajištění bezpečnosti dětí i personálu. Děti budou mít při pobytu ve společných prostorách roušku, je tedy nutné zajistit na jeden den minimálně 2 čisté roušky. Děti si budou přebírat zaměstnanci školy ve stanovenou hodinu před budovou školy (podrobnou organizaci ještě upřesníme).

Pro děti, které se budou vzdělávání účastnit, bude škola poskytovat školní stravování ve školní jídelně. I zde budou zajištěna nezbytná hygienická opatření.

Školní družina zůstává v souladu s podmínkami ministerstva školství zavřená, proto výuka začíná v 8:00. Dětské skupiny mohou fungovat i v odpoledních hodinách, avšak z personálních a organizačních důvodů budeme rádi, pokud na odpolední výchovnou a vzdělávací aktivitu budou ve škole děti zůstávat jen v nejnutnějším případě. Primárně a v nezbytném případě tedy děti docházející za normálních okolností do školní družiny.

Kvůli tomu, že škola podmínky stanovené ministerstvem školství může jen obtížně naplnit, více informací o organizaci výuky v dětských skupinách sdělíme do 20. května. 

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)priloha_778011265_

Přihláška do dětské skupiny.docx (51373)

 

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz