Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, 

uvědomujeme si nelehkou a nenormální situaci, ve které jsme se se kvůli opatřením v důsledku  epidemie čínského viru ocitli. Abychom zlepšili výuku, kterou opět velmi komplikuje opětovné uzavření  škol, navýšili jsme počet online hodin. Rozvrh je dostupný na webu školy. Neboť je distanční výuka  povinná, povinné jsou pro děti i online hodiny. V případě, že se Vaše dítě z technických nebo jiných  důvodů nemůže hodiny zúčastnit, musí být omluvené u třídního učitele. Připomínáme, že u distanční  výuky je stejně jako u prezenční vedena docházka. 

Škola pro distanční výuku používá prostředí Google Classroom, do něhož děti mají přístupové údaje.  Školní e-maily dětí mohou používat pro komunikaci se školou i rodiče. Počet online hodin je v souladu  s metodikami MŠMT, je jich tedy tolik, aby děti nebyly přetěžované (MŠMT doporučuje max. 3 online  hodiny denně).  

Online hodiny a práce v online učebně vedou děti alespoň trochu k pravidelnému režimu a udržování vztahů v rámci třídního kolektivu. Umožňují též lepší vysvětlení látky. 

Bez Vaší pomoci a dohledu na školní práci dětí se neobejdeme. 

V případě jakýchkoliv problémů se neváhejte obrátit na školu. 

Za všechny pedagogy Vám děkuji za spolupráci a trpělivost. 

Mgr. Petr Šulc, ředitel školy

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz