Národní plán doučování ve 2. pololetí

Ve druhém pololetí pokračuje doučování v rámci Národního plánu doučování. V doučování budou pokračovat žáci vybraní v 1. pololetí a žáci, u nichž nově vyvstane potřeba doučovat, a to jak kvůli ohrožení školním neúspěchem, tak pro potřebu rozvoje nadání. Doučování není povinné, nicméně žádáme rodiče vybraných dětí, aby jejich účast v programu doučování podpořili.

Škola dále bude doučovat děti v rámci projektu OPVV Šablony 3 a pedagogické intervence.

priloha_997429458_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf (178254)

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz