Doučování v rámci Národního plánu obnovy

Vážení rodiče,
v 1. ploletí tohoto školního roku bude škola žákům poskytovat doučování v rámci Národního plánu doučování, které má zmírnit negativní dopady uzávěry škol. Doučování budeme poskytovat jak dětem, u kterých v kvůli dlouhé distnční výuce hrozí zhoršení školních výsledků, tak i žákům nadaným a těm, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Vzhledem k časovým možnostem žáků i školy Vás žádám, abyste se školou maximálně spolupracovali. O tom, zda Vaše dítě potřebuje doučování, Vás bude informovat třídní učitel.
Děkuji za spolupráci, s pozdravem
Petr Šulc

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz