Dohled nad dětmi nepřijatých do školní družiny

 

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme nemohli kvůli omezené kapacitě školní družiny vyhovět všem vašim žádostem. Děti jsme vybírali na základě Kritérií o přijetí do školní družiny, přičemž přednost měly děti z nejnižších ročníků. Nemohli jsme přijmout i ty, které potřebovaly družinu pouze jeden či dva dny v týdnu nebo krátce po obědě.
Abychom vám vyšli vstříc, zajistili jsme pro děti, které potřebují pohlídat krátce po vyučování pedagogický dohled. Ve čtvrtek odpoledne, kdy byl zájem o družinu největší, mají děti, jež se do družiny nedostaly, možnost navštěvovat kroužek.
Děkuji Vám za pochopení.
Mgr. Petr Šulc, ředitel školy

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz