Distanční výuka v předškoláků v MŠ

Vážení rodiče,

děti, pro které platí povinnost předškolního vzdělání, musí poté, kdy byla MŠ uzavřena kvůli epidemiologickým opatřením, přejít na distanční výuku. Škola bude předškolákům zasílat jednou týdně vzdělávací materiály a to elektronicky emailem nebo je budou moci rodiče vyzvednout ve fyzické podobě v pondělí od 16:00 do 16:30 v MŠ. Neboť distanční výuka vyžaduje zpětnou vazbu, bodou rodiče vždy v pondělí vracet materiály, se kterými děti pracovaly, škole. A to buď fyzicky při vyzvedávání materiálů nebo je naskenují či vyfotografují a zašlou emailem. Výhodou elektronické komunikace je možnost jednoduše poskytovat odkazy na webové výukové materiály. Škola povede každému předškolákovi k distanční výuce portfolio. Neúčast dítěte na distanční výuce musí rodiče omlouvat.

Škola se Vás a Vaše děti bude snažit pokud možno nepřetěžovat, neboť víme, že epidemiologická opatření jsou již dlouhá a zvláště pro rodiče, kteří mají děti zároveň v ZŠ, je distanční vzdělávání náročné. Abychom distanční výuku, která pravděpodobně bude v MŠ pouze v řádu týdnů, co nejvíce zjednodušili, nejdeme cestou webového rozhraní jako v ZŠ (vyžadovalo by zřídit dětem účty, významná část rodičů by se musela učit s aplikací zacházet - výhody nevyváží překážky). Nebudeme ani využívat výuky v online hodinách, kterou nepovažujeme pro malé děti za úplně užitečnou.

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz