MŠ - Co se dělo v MŠ v měsíci únoru

 

V únoru nám platila pranostika: „Únor bílý – pole sílí“. A tak jsme si i nadále užívali sněhu a zimních radovánek.První středu v měsíci jsme se vydali do Zahradního centra v Jindřichově Hradci, kde nás čekala krásná odměna za třetí místo v soutěži s vánočním stromečkem.Ráno před školkou čekal autobus, který nás zavezl na výše zmíněné místo. Již cesta byla pro některé velkým dobrodružstvím. Zahradní centrum si pro nás připravilo tvořivé dopoledne. Každý z nás si zasadil cibulku tulipánu a k tomu vyrobil zápich do květináče. Výrobek jsme si mohli odvézt domů, což nás velmi potěšilo. Po tvoření jsme ještě dostali k svačině dobrou buchtu s čajem a na cestu domů jsme dostali balíčky s dárky od Zahradního centra. Byl to prima den, který jsme si moc užili.  Následující den odpoledne se v MŠ konalo setkání rodičů s panem ředitelem ZŠ a MŠ Deštná. Pan ředitel seznámil rodiče s chodem školy a s průběhem zápisu budoucích prvňáčků. Rodiče měli možnost se na cokoliv zeptat. Setkání bylo velice příjemné a přínosné.Celý předposlední týden měsíce února jsme si povídali o zvycích, které masopust provází, a připravovali jsme se na náš školkový karneval. Karneval jsme si užili 21. února. V každé třídě jsme si připravili pohoštění a všichni, včetně paní učitelek, jsme dorazili v maskách. Byla to velká legrace! Celé dopoledne jsme hráli různé hry, za které jsme dostali odměny.Ve čtrvrtek 22. února jsme ukončili kurz plavání, na který jsme jezdili již od prosince a vždy jsme se na něj těšili. Na závěr kurzu jsme obdrželi tzv. „mokrý diplom“. Na dále jezdíme na kurz bruslení do Soběslavi a každý pátek probíhá kurz anglického jazyka.

Toto byl náš pestrý měsíc únor ve školce. 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz