Dokumenty

V této sekci naleznete jednotlivé důležité a užitečné dokumenty naší školy, kterými jsou zejména:
 
- provozní řády (školní řád, provozní řád, pravidla hodnocení apod.)
 
- Školní vzdělávací program
 
- směrnice
 
- formuláře ke stažení (žádosti, čestné prohlášení apod.)
 
- výroční zpráva o činnosti školy
 
- plány práce
 
- zřizovací listina
 
 
 
 
 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz