Archiv článků

Školní družina od 17. 5.

Od pondělí 17. 5. bode školní družina v běžném režimu, tedy pro všechny zapsané děti. Nadále pro ně platí povinnost ochrany dýchacích cest.
Celý článek

Výuka v ZŠ a MŠ od 10. 5.

Od 10. 5. přejdou žáci na 2. stupni na tzv. rotační výuku a do MŠ mohou nastoupit všechny děti. První v lichém týdnu nastoupí k prezenční výuce 6. a 8. třída, v sudém týdnu 7. a 9. třída. Distanční výukav v týdnu, kdy nejsou žáci ve škole, je nadále povinná. Prezenční výuka bude probíhat podle...
Celý článek

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do ZŠ a MŠ Deštná Zapsané děti Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Děti, kterým byl udělen odklad na jeden rok. ZO22 ZO23 ZO24 Kódy dětí škola zašle zákonným zástupcům na kontaktní e-mail. Rozhodnutí o přijetí a o odkladu si rodiče mohou...
Celý článek

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne z důvodu epidemiologických opatření vlády bez účasti dětí distančně v termínu od 2. Do 16. května. Rodiče mohou žádost o přijetí dítěte, zápisový list, kopii rodného listu potvrzení o očkování zaslat elektronicky, poštou nebo mohou dokumenty vhodit do schránky...
Celý článek

Informace k provozu ZŠ a MŠ od 12. 4.

Od 12. 4. bude probíhat prezenční výuka v MŠ pro děti, pro něž platí povinné předškolní vzdělání, v ZŠ pro žáky 1. - 5. třídy. Na naši školu se nevztahuje rotační výuka. Platí zásada homogenity školní skupiny - děti se ve škole, na obědě a v družině se nesmí mezi třídami míchat. Předškoláci budou...
Celý článek

Velikonoční prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče, velikonoční prázdniny začínají na Zelený čvrtek 1. dubna a končí v pondělí 5. dubna. Distanční výuka, která je pro nás pro všechny náročná, bude o Velikonocích přerušena a znovu začne 6. 4. Doporučuji Vám vypnout o Velikonocích všechny placaté obrazovky, být venku, pomáhat...
Celý článek

Zpráva pro mladší děti v MŠ

Milé děti, stýská se nám po vašem smíchu, povídání, zpívání, … zkrátka po společně strávených chvílích. Budete-li chtít, můžete nám namalovat obrázek, něco nám vytvořit nebo si můžeme zavolat a popovídat si. Budeme moc rády. Je to zcela dobrovolné.  Všechno nám můžete posílat na naše e-maily,...
Celý článek

Zápis na školní rok 2021 - 2022

Zápis k povinné školní docházce se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.  Zápisy do základní i mateřské školy proběhnou z důvodu epidemiologických opatření vlády bez účasti dětí distančně. Zápis do základní školy proběhne od 1. do 30. dubna. Rodiče...
Celý článek

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz