Archiv článků

Volby do školské rady

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 měly proběhnout volby do školské rady. Epidemiologická opatření způsobila jejich posunutí do samého závěru školního roku. Volby proběhnou tak, aby nová školská rada mohla zasednout od začátku školního roku 2021/22. Žádáme zájemce o kandidaturu do školské...
Celý článek

Výsledky zápisu do MŠ

Vážení rodiče, všechny děti přihlášené k zápisu do MŠ byly přijaty. Rozhodnutí o přijetí Vám předáme na iformační schůzce v pondělí 7. 6.
Celý článek

Výuka od 24. 5.

Od 24. 5. je umožněna přítomnost všech žáků ve škole. Toto bohužel neplatí pro třídy v karanténě, i když mají děti negativní PCR test - škola se řídí nařízením KHS. Škola bude nadále dodržovat homogenitu tříd, ač ji už pravidla nevyžadují. Chceme tak minimalizovat karanténu pro třídní kolektiv v...
Celý článek

Informace KHS pro rodiče dětí 3. a 5. třídy

Věc: informace pro vedení  ZŠ Deštná, Nám. Míru 44  a rodiče dětí  3. a 5. třídy této školy Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu  prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v ZŠ Deštná, Nám. Míru 44 prosíme předat informaci rodičům dětí 3. a 5....
Celý článek

Školní družina od 17. 5.

Od pondělí 17. 5. bode školní družina v běžném režimu, tedy pro všechny zapsané děti. Nadále pro ně platí povinnost ochrany dýchacích cest.
Celý článek

Výuka v ZŠ a MŠ od 10. 5.

Od 10. 5. přejdou žáci na 2. stupni na tzv. rotační výuku a do MŠ mohou nastoupit všechny děti. První v lichém týdnu nastoupí k prezenční výuce 6. a 8. třída, v sudém týdnu 7. a 9. třída. Distanční výukav v týdnu, kdy nejsou žáci ve škole, je nadále povinná. Prezenční výuka bude probíhat podle...
Celý článek

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do ZŠ a MŠ Deštná Zapsané děti Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Děti, kterým byl udělen odklad na jeden rok. ZO22 ZO23 ZO24 Kódy dětí škola zašle zákonným zástupcům na kontaktní e-mail. Rozhodnutí o přijetí a o odkladu si rodiče mohou...
Celý článek

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne z důvodu epidemiologických opatření vlády bez účasti dětí distančně v termínu od 2. Do 16. května. Rodiče mohou žádost o přijetí dítěte, zápisový list, kopii rodného listu potvrzení o očkování zaslat elektronicky, poštou nebo mohou dokumenty vhodit do schránky...
Celý článek

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz