Archiv článků

Povinnost roušek ve třídách na 2. stupni

Vážení rodiče, na základě nařízení vlády musí mít děti na 2. stupni roušky ve společných prostorách včetně tříd při vyučování už od pátku 18. 9. 2020. Ruší se tím nařízení bezpečnostní rady kraje, které nařizovalo roušky ve třídách od pondělí 21. 9. 2020.  
Celý článek

Mimořádné opatření

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1...
Celý článek

Školní družina

Škola navýšila kapacitu o druhé odpolední oddělení, do družiny může být přijata většina dětí z 1. stupně. Do školní družiny se v letošním roce bude vybírat příspěvek na pomůcky 50 kč na měsíc (vždy v částce 250 Kč na pololetí).  
Celý článek

Opatření v novém školním roce

Školní rok začne 1. září a výuka bude probíhat bez omezení. Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření, která se budou přizpůsobovat  stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. semaforu). Ve škole budou žáci bez roušek. Ve škole bude omezený pohyb třetích osob, tedy i...
Celý článek

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný...
Celý článek

Ukončení školního roku

Školní rok 2019/2020 z provozních důvodů ukončíme v pátek 26. 6. Dne 29. a 30. 6. ředitel školy uděluje ředitelské volno. Žáci 1. stupně převezmou vysvědčení v 8 hodin, žáci 2. stupně v 9:45.  Důvodem jsou hygienická opatření a nedostatek tříd kvůli rekonstrukci 2. stupně.
Celý článek

Otevření školy pro žáky 2. stupně

Od 8. 6. 2020 bude škola otevřená pro žáky 2. stupně formou třídnických a konzultačních hodin. Nadále bude prioritní distanční výuka. Kvůli hygienickým opatřením a organizačním omezení (mj. rekonstrukce 2. stupně) budou moci žáci docházet do školy 2x, respektiv 1x týdně. Podmínkou účasti je...
Celý článek

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz