Aktuality

Distanční výuka v předškoláků v MŠ

Vážení rodiče, děti, pro které platí povinnost předškolního vzdělání, musí poté, kdy byla MŠ uzavřena kvůli epidemiologickým opatřením, přejít na distanční výuku. Škola bude předškolákům zasílat jednou týdně vzdělávací materiály a to elektronicky emailem nebo je budou moci rodiče vyzvednout ve...
Celý článek

Uzavření ZŠ a MŠ Deštná

Od 1. 3. 2021 do odvolání je z důvodu protiepidemiologických opatření zavřená základní a mateřská škola. Po jarních prázdninách přechází na distanční výuku i děti z 1. a 2. třídy. Podrobné informace dostanou rodiče a děti v 1. a 2. třídě od třídních učitelek. Rodiče předškoláků v mateřské škole...
Celý článek

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 22. 2. 2021 s účinností od 25. 2. musí nosit děti ve škole respirátor bez výdechového ventilu nebo zdravotnickou obličejovou masku. Do 28. 2. mohou používat i jiné prostředky ochrany dýchacích cest (např....
Celý článek

Hledáme učitele matematiky

  ZŠ a MŠ Deštná přijme od 1. 9. 2021 učitele/učitelku matematiky. Požadujeme vysokoškolské vzdělání, nabízíme příjemné pracovní prostředí, školní třídy s menším počtem žáků a výborný pracovní kolektiv.
Celý článek

Informace k výuce od 1. února

Vážení rodiče a milí žáci,  do 14. 2. podle informací MŠMT nepředpokládáme zásadní změnu provozu škol (viz odkaz níže). Připomínám, že žáci mají v případě, že nazvládají učivo, možnost individuálních konzultací ve škole. Na 2. stupni připravujeme pro potřebné žáky online doučování z...
Celý článek

Změna předání obsahu klasifikace za 1. pololetí

Výpis z vysvědčení a slovní hodnocení práce žáka v průběhu distanční výuky škola zašle prostřednictvím třídních učitelů žákům 28. 1. jako přílohy do jejich školního e-mailu. Kopie zprávy bude zaslána na kontaktní e-mailovou adresu rodičů. Připomínáme, že zákonní zástupci mají právo...
Celý článek

Konzultace v době uzavření školy

Vážení rodiče, po dobu uzavření škol mají žáci možnost individuálních konzultací ve škole. Konzultace jsou určené dětem, které nezvládají látku v náročných podmínkách distanční výuky. Je možné je domluvit individuálně s jednotlivými vyučujícími.
Celý článek

Klasifikace v 1. pololetí

Vysvědčení za 1. pololetí škola vystaví 28. ledna. V případě, že žáci nebudou ve škole fyzicky přítomni, předá škola žákům listinnou podobu výpisu z vysvědčení nejpozději do 3 dnů od otevření škol pro prezenční výuku. 28. ledna škola informuje elektronicky v prostředí Google Classroom žáky a rodiče...
Celý článek

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz