Aktuality

ZŠ - Muzeum fotografie

  Dne 30.9. se žáci 8. a 9. ročníku vydali do Jindřichova Hradce, kde navštívili Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Spolu s žáky ze 4. ZŠ z Jindřichova Hradce zde zhlédli dokument o jezuitské koleji a navštívili místní knihovnu. Poté se přesunuli do Státního hradu a...
Celý článek

ZŠ - Návštěva u prvňáčků

  V pátek 27.9. jsme navštívili 1. třídu. Přečetli jsme jim první dvě kapitoly z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Děti nám pak nakreslily krásné obrázky hlavních hrdinů. Dětem i nám se návštěva velmi líbila a těšíme se na další setkání. Žáci 9. třídy
Celý článek

Dohled nad dětmi nepřijatých do školní družiny

  Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme nemohli kvůli omezené kapacitě školní družiny vyhovět všem vašim žádostem. Děti jsme vybírali na základě Kritérií o přijetí do školní družiny, přičemž přednost měly děti z nejnižších ročníků. Nemohli jsme přijmout i ty, které potřebovaly družinu...
Celý článek

Ceny obědů

  Vážení rodiče, Z důvodu narůstajících cen masa a všech základních potravin, jsme nuceni s účinností od 1. 9. 2019 zvýšit cenu obědu o 2 koruny v každé kategorii. Od  1. 9. 2019 platí: I.stupeň (od   6 - 10-ti...
Celý článek

ZŠ - Pasování na čtenáře

  24. 6. navštívily děti z I. třídy městskou knihovnu v Deštné. Paní Hanka Liškařová spolu s dalšími dobrovolníky připravila pro děti scénku „Knihožrouti“. Na závěr proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Dětem se akce moc líbila a my ze ni všem zúčastněným děkujeme. Mgr. L....
Celý článek

ZŠ - Přednáška Středoafrická republika

  V pondělí 24. června se na naší škole uskutečnila přednáška o jedné z nejchudších zemí na světě – o Středoafrické republice. Koordinátorka programu Škola hrou ze společnosti SIRIRI Veronika Boháčová vyprávěla žákům o tamních školách i o běžném životě místních obyvatel. Své...
Celý článek

ZŠ - Exkurze JE Temelín

  Ve čtvrtek 20. června navštívili žáci 8. a 9. ročníku informační centrum JE Temelín. Nejdříve proběhla odborná přednáška o jaderné energetice, jejíž součástí byla i 3D projekce a ukázka mlžné komory. Poté si žáci prohlédli vystavenou expozici modelů jaderné elektrárny a vyzkoušeli své...
Celý článek

ZŠ - Výlet žáků 8. a 9. třídy

  První výletní den jsme odjeli vlakem do Jihlavy, kde jsme navštívili systém podzemních chodeb, laicky zvaný jihlavské katakomby. Průvodkyně nás provedla okruhem, který zahrnoval staré štoly, kanalizaci, odvodňovací i svíticí chodbu, a seznámila nás s historií i zajímavostmi celého podzemí. Z...
Celý článek

ZŠ - Revolution train J. Hradec

  Ve dnech 17. a 18. června zastavil v Jindřichově Hradci Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN – multimediální vlaková souprava. Preventivního programu se zúčastnili i žáci 7. ročníku naší školy. Cílem projektu je efektivně zapůsobit na návštěvníky a inspirovat je ke kladným životním...
Celý článek

ZŠ - Školní výlet Osika

  Dne 12. 6. jsme vyrazili na společný výlet VI. a VII. třídy. Jedna skupina cestovala na kolech a druhá autobusem. V Nové Bystřici jsme poobědvali ve školní jídelně a poté navštívili muzeum automobilových veteránů. Odpoledne jsme se ubytovali v kempu Chaty Osika. Ve středu 13. 6.,...
Celý článek

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
zs.destna@centrum.cz