Organizace šk. roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 ZŠ a MŠ Deštná

Seznam není konečný, další akce ve školním roce budou průběžně doplňovány a včas zveřejněny.

I. pololetí

Září:

-   1. 9. : Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků

-   20. 9. - 22. 11. : Děti do bruslí – kurz jednou týdně

-   27. 9. : Les (O.p.s. Hamerský potok) – vzdělávací program v přírodě pro 1. stupeň

-   28. 9. : Sv. Václav, Den české státnosti, volný den

-   29. 9. : Les (O. p. s. Hamerský potok) – vzdělávací program v přírodě pro 2. stupeň

Říjen:

-   4. – 6. 10. : Poznáváme Třeboňsko – environmentální vzdělávací projekt v Penzionu a ekofarmě Mlýnský dvůr

-   13. 10. : Exkurze Praha – Národní zemědělské muzeum, památky hlavního města

-   26. – 27. 10. : Podzimní prázdniny

-   28. 10. : Den vzniku samostatného Československa, volný den

Listopad:

-   17. 11. : Den boje studentů za svobodu a demokracii – volný den

-   22. 11. : Rodičovské schůzky a čtvrtletní pedagogická rada za 1. pololetí

Prosinec:

-   23. 12. – 2. 1. : Vánoční prázdniny

Leden:

-   20. 1. : Zápis žáků do 1. třídy

-   23. 1. : Uzavření klasifikace žáků ZŠ za 1. pololetí

-   26. 1. : Pololetní klasifikační porada

-   31. 1. : Předání pololetních vysvědčení (výpisů)

 

II. pololetí

Únor:

-   3. 2. : Pololetní prázdniny

-   6. – 12. 2. : Jarní prázdniny

Březen:

Duben:

-   13. 4. : Velikonoční prázdniny, Zelený čtvrtek

-   14. 4. : Velký pátek, volný den

-   16. 4. : Velikonoční zábava pořádaná ZŠ Deštná a SRPDŠ při ZŠ Deštná

-   17. 4. : Velikonoční pondělí, volný den

-   20. 4. : Rodičovské schůzky a čtvrtletní pedagogická rada za 2. pololetí

-   21. 4. : Zápis dětí do ZŠ Deštná

Květen:

-   1. 5. : Svátek práce, volný den

-   8. 5. : Den vítězství, volný den

-   Celý květen – sportovní a výukové programy

Červen:

-   Školní výlety

-   23. 6. : Uzavření klasifikace za 2. pololetí

-   27. 6. : Pololetní klasifikační porada

-   30. 6. : Předání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní ukončení školního roku

1. července – 31. srpna Letní prázdniny

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
zs.destna@centrum.cz