Kroužky

Čtenářský kroužek
středa 1 x za 14 dní
12:30 - 13:30
pro V. - IX. třídu
Vyučující: Mgr. H. Tomšů a Mgr. E. Malíková
 
Anglický jazyk
každý pátek
11:05 - 12:00
pro I. a II. třídu
Vyučující: Mgr. Z. Géblová
 
Výtvarný
čtvrtek 1 x za 14 dní
13:00 - 14:00
pro I. - V. třídu
Vyučující: Mgr. H. Böhmová
 
Taneční
každé úterý
12:45 - 13:45
pro I. - IV. třídu
Vyučující: Mgr. L. Říhová
 
Zdravotní
pondělí 1 x za 14 dní
12:30 - 13:30
pro V. - IX. třídu
Vyučující: Mgr. P. Havelková
 
Modelářský
středa 1 x týdně
15:30 - 17:30
Pořádá Dům dětí a mládeže J. Hradec (800,- Kč za školní rok)
 
Přírodovědný
pátek 1 x měsíc
12:30 - 15:00
pro II. stupeň
Vyučující: Mgr. Jana Havlíčková
 
 
 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
zs.destna@centrum.cz